Eprint.mn Хэвлэлийн онлайн захиалгын систем

Энэхүү сайт нь хэвлэлийн цогц үйлчилгээ бүхий онлайн захиалгын сайт юм.

Зорилго: Хувь хүн, албан байгууллага болон шинээр бизнес эрхлэгчдийн маркетингийн материалууд, бусад хэвлэлийн бүтээгдэхүүний захиалгыг онлайн орчинд хүлээн авч хэрэглэгчдэд найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино.