Бид бүх төрлийн үйлдлийн систем дээр суурилсан програм хангамж болон вэб апликейшн хөгжүүлж байна
Монгол улсад “Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох” үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор бэлтгэл ажилаа хангаж байна.
Хөдөлмөрийн зах зээлд оролцогчийг бүртгэх, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлж ажилд зуулчилна.

Үйлчилгээ

portfolio7
Хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ

Ажил олгогч болон ажил хайгчдыг бүртгэж, мэдээлэлээр хангах, зөвөлгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлнэ.

portfolio7
Програм хангамж болон веб апилейкшн хөгжүүлэлт

Бид төрөл бүрийн програм хангамжуудийг өнгө дизайны сонирхолтой шийдэлээр аппликейшн болон веб прогр

portfolio7
Smart card чипний програм хангамж хөгжүүлэх

e-Token чипний програм хангамж хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

portfolio7
Сүлжээний хамгаалалт түүний шийдэл

Байгууллагын онцлогт тохирсон сүлжээний хамгаалалт түүнд тохирсон төхөөрөмж дэд бүтэцийг шийднэ.